Karakteristiek

Het zaalkerkje met eclectische fa├žade en neoklassieke elementen is in 1862 gebouwd als opvolger van een middeleeuwse kerk. In de loop der jaren heeft het dorp zich meer ten westen van de kerk ontwikkeld, waardoor deze nu min of meer los staat van het dorp. Tot 1981 werden diensten in het kerkje gehouden. In 2010 werd begonnen met de restauratie van de kerk, waarbij het houten tongewelf vervangen is door een gewelf van gipsplaten. Afgezien daarvan bevindt het interieur zich grotendeels in originele staat. Centraal staat de preekstoel met vijfkantige kuip.

Gebruik

Sinds 1981 doet het niet meer dienst als kerk. Het gebouw is door de Nederlands Hervormde Gemeente Hoogkerk/Oostwold op 15 december 2011 overgedragen aan de SOGK en heeft nu een multifunctionele bestemming. De stichting vrienden van de kerk van Den Horn organiseert diverse activiteiten, waaronder exposities en muzikale evenementen.