Kerk den Horn

Het zaalkerkje met eclectische façade en neoklassieke elementen is in 1862 gebouwd als opvolger van een middeleeuwse kerk. In de loop der jaren heeft het dorp zich meer ten westen van de kerk ontwikkeld, waardoor deze nu min of meer los staat van het dorp. Tot 1981 werden diensten in het kerkje gehouden. In 2010 werd begonnen met de restauratie van de kerk, waarbij het houten tongewelf vervangen is door een gewelf van gipsplaten. Afgezien daarvan bevindt het interieur zich grotendeels in originele staat. Centraal staat de preekstoel met vijfkantige kuip.

Lees meer...

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda

De kerk in Den Horn werd in 1863 gebouwd. De ligging is opmerkelijk: de kerk ligt niet centraal in het dorp, maar aan de buitenkant. Uit de archieven blijkt dat de plaatsing van het nieuwe kerkje veel discussie te weeg bracht. De huidige ligging is het resultaat van veel discussie en een stemming onder de kerkleden.

Lees hier het hele verhaal