Kerk den Horn

Vanuit het noorden naderen we, omzoomd door weilanden en enkele rustieke koeien, een klein kerkje van rode baksteen, zo te zien uit de 19e eeuw. Daarachter ligt het lintdorp Den Horn. Den Horn is een betrekkelijk jong dorp; het is rond 1700 ontstaan langs een bedijking. De naam Horn verwijst waarschijnlijk naar 'hoogte' of 'hoek'. Het oorspronkelijke dorp ontstond in de zuidwest hoek van de bedijking. In dit gebied stond in de middeleeuwen al een kerkje in het dorp en nu buurtschap Lagemeeden, maar deze is in 1862 afgebroken; het huidige kerkje is de plaatsvervanger.

Lees meer...

De kerk in Den Horn werd in 1863 gebouwd. De ligging is opmerkelijk: de kerk ligt niet centraal in het dorp, maar aan de buitenkant. Uit de archieven blijkt dat de plaatsing van het nieuwe kerkje veel discussie te weeg bracht. De huidige ligging is het resultaat van veel discussie en een stemming onder de kerkleden.

Lees hier het hele verhaal

Boekenmarkt Den Horn - bijzondere bezoekers

De boekenmarkt van 31 maart jl. in het kerkje van Den Horn kreeg dit jaar een groep bijzondere bezoekers. Het ging om de groep voorlopers van de Zuidelijke route van het Pronkjewailpad. Deze wandelroute loopt samen met de Noordelijke route langs mooie locaties en landschappen in de provincie Groningen. Omdat dit jaar de Stichting Oude Groninger Kerken 50 jaar bestaat, zijn er 50 Groninger kerken als stempelpost in de route opgenomen, waaronder het kerkje van Den Horn. Vanaf 21 april kunnen de wandelaars ook in dit mooie kerkje een stempel komen halen.